Trang 1481, kết quả từ 14801 tới 14810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Gián

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gián, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 5/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Công Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Huy Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lương Văn Tím

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Tím, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Thiều Quang Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Quang Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Hồng Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...147614771478147914801481148214831484...74341