Trang 148, kết quả từ 1471 tới 1480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Hoài Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hoài Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Bật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 19/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Võ Hoàng Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hoàng Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Huỳnh Thị Mưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Mưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Suối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Suối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 12/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Trần Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...143144145146147148149150151...74341