Trang 143, kết quả từ 1421 tới 1430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trương Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 23/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đoàn Vă Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Vă Tốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Đầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Đầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Mừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 6/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Võ Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 19/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...138139140141142143144145146...74341