Trang 149, kết quả từ 1481 tới 1490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lâm Lê Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Lê Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 22/9/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Tô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 7/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Trọng Bạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Bạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Há

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Há, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/9/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Trần Văn Rưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Rưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...144145146147148149150151152...74341