Trang 146, kết quả từ 1451 tới 1460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quýt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quýt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 22/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phan Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Văn Nhặt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhặt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lê Văn Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bồ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Huỳng Thị ù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳng Thị ù, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...141142143144145146147148149...74341