Trang 145, kết quả từ 1441 tới 1450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhum

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhum, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 26/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Náo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Náo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 22/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 11/2/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Trổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Trổ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/10/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Tám Thiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tám Thiếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...140141142143144145146147148...74341