Trang 1486, kết quả từ 14851 tới 14860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Bá Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đăng Tầng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Tầng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Xá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hữu Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Khắc Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Tuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 31/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...148114821483148414851486148714881489...74341