Trang 1482, kết quả từ 14811 tới 14820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đức Trử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Trử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 7/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Triệu Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Triệu Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Bá Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Phước Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 2/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...147714781479148014811482148314841485...74341