Trang 1484, kết quả từ 14831 tới 14840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Những

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Những, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lựng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lựng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Toại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Chước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 3/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...147914801481148214831484148514861487...74341