Trang 1487, kết quả từ 14861 tới 14870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Đẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đẳng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Ngọc Chiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Chiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Sỹ Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Xuân Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Trụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đình Đức Phố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đình Đức Phố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...148214831484148514861487148814891490...74341