Trang 1488, kết quả từ 14871 tới 14880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trung Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Tập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quang Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Đơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Tạ Lạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tạ Lạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 24/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Ngọc Tuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Tuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 13/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 24/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...148314841485148614871488148914901491...74341