Trang 1483, kết quả từ 14821 tới 14830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Nghiêm Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Nghiêm Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Trung Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...147814791480148114821483148414851486...74341