Trang 1485, kết quả từ 14841 tới 14850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Luyên Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Luyên Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lụa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lụa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Thanh Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Xuân Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đình Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Hữu Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...148014811482148314841485148614871488...74341