Trang 1490, kết quả từ 14891 tới 14900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 24/8/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Xoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Xoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lại Đăng Ngũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Đăng Ngũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Mậu Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mậu Mận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 2/9/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Văn Thị Bờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thị Bờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Quốc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quốc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...148514861487148814891490149114921493...74341