Trang 1491, kết quả từ 14901 tới 14910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Trọng Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Hảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Dục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Hữu An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thao An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thao An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thanh Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...148614871488148914901491149214931494...74341