Trang 1492, kết quả từ 14911 tới 14920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Câu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Câu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 15/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Cáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thọ Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thọ Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 20/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Thị Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 13/3/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 2/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 4/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...148714881489149014911492149314941495...74341