Trang 1493, kết quả từ 14921 tới 14930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hạp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 3/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 12/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 20/10/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Dư Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dư Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Quý Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quý Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 10/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thanh Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Thĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Thĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 31/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 21/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...148814891490149114921493149414951496...74341