Trang 1494, kết quả từ 14931 tới 14940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 3/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 4/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 31/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 12/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Ngát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 25/2/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoạn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoạn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phan Khắc Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khắc Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 26/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...148914901491149214931494149514961497...74341