Trang 1495, kết quả từ 14941 tới 14950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Công Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Công Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 7/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 22/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 31/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1/2/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...149014911492149314941495149614971498...74341