Trang 1496, kết quả từ 14951 tới 14960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 13/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Khắc Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khắc Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 18/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Đới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 31/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Sừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 6/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 10/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 29/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...149114921493149414951496149714981499...74341