Trang 1497, kết quả từ 14961 tới 14970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 7/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 10/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 2/1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 4/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Thanh Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Thính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 28/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 30/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...149214931494149514961497149814991500...74341