Trang 1513, kết quả từ 15121 tới 15130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng chí: Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đồng chí : Trạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí : Trạc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đồng chí : Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí : Dần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyên Kim Quật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyên Kim Quật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 21/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Thậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 15/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 15/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Duy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Thị Ngắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Ngắn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 20/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 5/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...150815091510151115121513151415151516...74341