Trang 1515, kết quả từ 15141 tới 15150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 1/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Mẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Toan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Toan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kim Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Hồng Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...151015111512151315141515151615171518...74341