Trang 1509, kết quả từ 15081 tới 15090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 31/12/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 10/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 25/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thoả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thoả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 31/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Mộng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Mộng Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Ngọc Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc Trâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 20/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Phước ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Phước ấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 18/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...150415051506150715081509151015111512...74341