Trang 1514, kết quả từ 15131 tới 15140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lý Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Ninh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Đốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đốc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Bào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 16/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 14/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Phỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1891, hi sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Như Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Như Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngân Quốc Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngân Quốc Phòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...150915101511151215131514151515161517...74341