Trang 1511, kết quả từ 15101 tới 15110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Cút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Uyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Uyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thị Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 16/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Như, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 23/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Tấn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Thị Vẻn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Vẻn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Điệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...150615071508150915101511151215131514...74341