Trang 1512, kết quả từ 15111 tới 15120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Thị Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhủ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Hồ Sỹ Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Thị Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Sỹ Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 10/8/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Quang Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quang Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 22/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Sỹ Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 30/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...150715081509151015111512151315141515...74341