Trang 1510, kết quả từ 15091 tới 15100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Khuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 11/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Tấn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 15/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 23/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Như, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Dúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 15/6/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...150515061507150815091510151115121513...74341