Trang 1517, kết quả từ 15161 tới 15170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Hoàng Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Trọng Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Trọng Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Bá Chiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Chiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...151215131514151515161517151815191520...74341