Trang 1520, kết quả từ 15191 tới 15200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Như Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Như Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Bá Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bá Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Đình Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Mạnh Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mạnh Ngụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thu Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thu Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...151515161517151815191520152115221523...74341