Trang 1518, kết quả từ 15171 tới 15180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Huyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Sỹ Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Sỹ Huyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Trợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Trợ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Sỹ Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sỹ Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Bá Tức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Tức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Chu Văn Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...151315141515151615171518151915201521...74341