Trang 1519, kết quả từ 15181 tới 15190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Quyết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quyết Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tôn Duy Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Duy Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hữu Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Biền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đình Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Nhạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Viết Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Thanh Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...151415151516151715181519152015211522...74341