Trang 1521, kết quả từ 15201 tới 15210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Sầm Đình Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sầm Đình Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Niềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Niềm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nhiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nhiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Chính át

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chính át, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Tố Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tố Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Khởi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...151615171518151915201521152215231524...74341