Trang 1522, kết quả từ 15211 tới 15220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thế Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Ngụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhọn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Võ Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 3/7/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Đào Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...151715181519152015211522152315241525...74341