Trang 1523, kết quả từ 15221 tới 15230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 16/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 2. Liệt sĩ Lý Quốc Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Quốc Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 15/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Đặng Hoàng Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hoàng Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 4. Liệt sĩ Đào Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Huy Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Luyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Trọng Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Trọng Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 23/9/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 10. Liệt sĩ Đồng chí: Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Thuyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...151815191520152115221523152415251526...74341