Trang 1524, kết quả từ 15231 tới 15240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Theo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Theo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Viết Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Đảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tô Quang Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Quang Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lại Văn Dẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Dẻo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...151915201521152215231524152515261527...74341