Trang 1548, kết quả từ 15471 tới 15480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đình Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Liệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tạ Quang Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Ngọc Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Nhật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Bá Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bá Thiện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...154315441545154615471548154915501551...74341