Trang 1550, kết quả từ 15491 tới 15500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đức Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Chu Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1960, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...154515461547154815491550155115521553...74341