Trang 1543, kết quả từ 15421 tới 15430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Minh Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quốc Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn ngọc Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ngọc Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Sỹ Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...153815391540154115421543154415451546...74341