Trang 1545, kết quả từ 15441 tới 15450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Võ Tá Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tá Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1981, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhịn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhịn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Đỗng Hồng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hồng Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hồng Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...154015411542154315441545154615471548...74341