Trang 1544, kết quả từ 15431 tới 15440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Viết Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Viết Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Cơ Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cơ Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Biện Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biện Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Đình Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Quang Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quang Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Kề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Kề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thị Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhít, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...153915401541154215431544154515461547...74341