Trang 1549, kết quả từ 15481 tới 15490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tống Trần Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Trần Quán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lâm Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Thái Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thái Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Doãn Tớm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Doãn Tớm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Thọ Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thọ Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Biện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Biện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Trọng Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Trọng Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...154415451546154715481549155015511552...74341