Trang 1547, kết quả từ 15461 tới 15470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Mường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Mường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nông Hùng Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Hùng Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hậu Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hậu Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...154215431544154515461547154815491550...74341