Trang 1546, kết quả từ 15451 tới 15460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Viết Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Trụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Đình Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đình Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Duy Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Tần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...154115421543154415451546154715481549...74341