Trang 1552, kết quả từ 15511 tới 15520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Sông Lô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sông Lô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Kinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Quang Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...154715481549155015511552155315541555...74341