Trang 1553, kết quả từ 15521 tới 15530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khoái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Oánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Oánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đức Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Minh Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Thìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Cờn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cờn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Công Vận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Vận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...154815491550155115521553155415551556...74341