Trang 1555, kết quả từ 15541 tới 15550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Khắc Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Lữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đình Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...155015511552155315541555155615571558...74341