Trang 1554, kết quả từ 15531 tới 15540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Song Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Song Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Nhu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Đình ới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình ới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khoáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khoáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hồng Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...154915501551155215531554155515561557...74341