Trang 1556, kết quả từ 15551 tới 15560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Đức Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Vũ Đình Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Khuynh Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khuynh Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1952, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

1...155115521553155415551556155715581559...74341