Trang 1557, kết quả từ 15561 tới 15570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Trọng ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng ái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Hữu Tẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hữu Tẹo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cát Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cát Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Đức Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đức Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Quốc Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Ngoả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngoả, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...155215531554155515561557155815591560...74341